Pokyny pro Word a LaTeX

Pokyny pro Word

 • Pro dosažení jednoty vzhledu příspěvků byl vytvořen vzorový soubor se styly a ukázkou jejich použití. V balíku „eeict_word.zip“ naleznete tyto soubory:
  • „ex_word.doc“ – ukázkový soubor, s nímž můžete rovnou začít pracovat
  • „ex_word.pdf“ – tentýž soubor ve formátu PDF pro kontrolu formátu
 • Zásadně použijte styly, které jsou definované v ukázkovém souboru, a nijak je nemodifikujte.
 • Text můžete psát přímo do ukázkového souboru.
 • Výsledek porovnejte s přiloženým ukázkovým souborem.
 • Hotový dokument, který vyhovuje požadavkům, odevzdáte ve formátu DOC nebo DOCX!!!! Je to nutné pro případné drobné zásahy editorů.

Pokyny pro LaTeX

 • V balíku „eeict_latex.zip“ naleznete tyto soubory:
  • „eeict.cls“ – třída pro vygenerování správně naformátovaného PDF souboru (do této třídy prosím vůbec nezasahujte)
  • „bozka_ss.jpg“ – ukázkový obrázek
  • „prispevek.tex“ – samotný příspěvek, tento soubor můžete editovat – nejlépe nahrazujte texty svými vlastními a inspirujte se
 • Překlad:
  • Výstup verze v LaTeXu je požadován ve formátu PDF! Pro překlad můžete použít pdfcslatex, příp. pdflatex, např. takto: texlive\bin\win32\pdftex -progname=pdfcslatex -default-translate-file=cp1250cs pris.tex
 • Hotový dokument, který vyhovuje požadavkům, odevzdáte ve formátu PDF.