Požadavky editorů

Editoři jsou pouze lidé a mají na starosti několik set příspěvků. Tímto Vás prosí o dodržování jistých pravidel – ušetříte jim i sobě mnoho času i nervů. Děkujeme.

Vypracování příspěvku

 • Stáhněte si podklady pro tvorbu ve Wordu nebo LaTeXu (viz pokyny pro Word a LaTeX).
 • Nesnažte se při psaní vlastního příspěvku vytvářet něco vzhledově odlišného. Např. nepřidávejte čísla stran, rámečky kolem textu, neměňte velikosti písem, okrajů apod.
 • Používejte pouze styly, které jsou definované v šabloně! Tyto styly nemodifikujte, nevytvářejte další styly apod.
 • Snažte se dodržovat základní typografická pravidla, v citacích literatury se držte normy pro bakalářské práce.
 • Zkontrolujte si gramatickou stránku práce, pravopisné chyby a překlepy. Přemíra chyb v čtenáři evokuje i odpovídající obsahovou kvalitu…
 • Nechte si zkontrolovat Vaši práci svým školitelem, který zodpovídá za správnost; je to koneckonců i Vaše vizitka.
 • Po dokončení příspěvku zkontrolujte, zda vzhledově odpovídá vzorovému příspěvku. V opačném případě se může stát, že Vám příspěvek bude vrácen k přepracování.
 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně vzhledu kontaktujte prosím autora šablony.

Formát a obsah příspěvku

 • Dodržujte jednotný vzhled a obsah hlavičky, která je psána celá anglicky, a obsahuje následující položky:
  • název příspěvku
  • jméno autora/autorů uvedená bez titulů
  • studijní program autora/autorů (středoškolský, bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program) s uvedením ročníku studia v závorce
  • anglická zkratka školy (FEEC BUT, případně jiná, studenti středních škol uvedou celý anglický název své školy)
  • kontaktní email na autora/autory
  • jméno školitele uvedené bez titulů
  • kontaktní email na školitele
  • abstrakt
  • seznam klíčových slov
 • Středoškolské, bakalářské a magisterské příspěvky mohou být psány česky, slovensky nebo anglicky, doktorské příspěvky pak pouze anglicky.