Pokyny pro vypracování příspěvku

Při vypracovávání příspěvků do sborníku EEICT (dříve STČ) laskavě dodržujte tato pravidla.

Všeobecná pravidla

 • Elektronické odevzdání projektu je chápáno jako závazná přihláška do soutěže.
 • Přečtěte si pozorně Požadavky editorů, příspěvky, které nesplňují formální požadavky, nebudou do sborníku, a tedy ani do finále soutěže, zahrnuty.
 • Vaše práce se odevzdávají v elektronické podobě prostřednictvím www stránek. Elektronické odevzdání projektu je chápáno jako závazná přihláška do soutěže.
 • Dodržujte dané termíny pro fakultní kolo soutěže.
 • V případě nejasností nebo problémy s šablonami, průvodcem atp. kontaktujte redaktora sborníku (ne webmastera).

Rozsah příspěvku a prezentace

 • Prezentace bude:
  • pro středoškolské příspěvky formou posteru
  • pro ostatní příspěvky formou ústní prezentace v den soutěže
 • Rozsah práce je:
  • pro středoškolské, bakalářské a magisterské příspěvky 3 strany formátu A4
  • pro doktorské příspěvky je to 5 stran formátu A4
 • Vaše práce prochází recenzním řízením. Výsledek recenzního řízení bude sdělen účastníkovi e-mailem.
 • Postupující příspěvky pro sborník upraví autoři podle pokynů recenzenta.
 • Finální verzi příspěvku zkontrolují editoři a autoři je dle jejich pokynů upraví do podoby, která bude otištěna ve sborníku.
 • V případě, že autor nebude spolupracovat s editory sborníku na odstranění formálních nedostatků, nebude jeho příspěvek zařazen do sborníku.