Konference a soutěž
STUDENT EEICT 2017

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně pořádá v akademickém roce 2016/17 dvacátý třetí ročník konference a soutěže studentské tvůrčí činnosti STUDENT EEICT 2017. Zkratka pochází z anglického označení oborů, které studenti obou fakult studují (Electrical Engineering, Information and Communication Technologies). Součástí konference je také perFEKT JobFair fakulty, kde se mohou společnosti z oboru prezentovat vzhledem k případným zaměstnancům z řad studentů fakulty. Všechny nezbytné informace o soutěži jsou k dispozici v položce menu Fakultní kolo soutěže.

Aby se čtenář těchto stránek mohl blíže seznámit s atmosférou soutěže, aby si mohl přečíst soutěžní příspěvky a aby se dověděl o vítězných pracích, připravili jsme stručné shrnutí za několik uplynulých ročníků soutěže, které se konaly v předchozích letech. Uvedené informace jsou taktéž dostupné přes menu.